به گزارش هنرآنلاین، این نشست با سخنرانی مرتضی نیک فطرت معمار،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج و محقق در حوزه پدیدارشناسی معماری؛ رضا اسلامی معمار؛ علی اصغر زاده معمارو استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد واحد چالوس؛ و محمدرضا کهزادی معمار و کارشناسی ارشد معماری برگزار می‌شود.

 این برنامه با معرفی اولین رویداد معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در سال ۱۴۰۱ همراه خواهد بود. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران این نشست تخصصی را برگزار می‌کند.

نخستین نشست تخصصی «تأملی بر معماری معاصر مازندران» سه‌شنبه، ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱،‌ ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ درمجموعه فرهنگی هنری دیدی شهرستان نور برگزار می‌شود. علاقمندان برای ثبت نام می‌توانند به کارتابل نرم افزار جامع مراجعه کنند.