به گزارش هنرآنلاین، شماره ۵۹ فصلنامه علمی منظر با هفت مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتند از

آب، محله، رشد؛ نویسنده سید امیر منصوری. خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتورهای شاهنامۀ بایسنقری؛ نویسندگان: حسین پروی و حشمت‌الله متدین.

نقش نحو فضا در تحلیل منظرین؛ نویسندگان صبا سلطان قرائی، سید امیر منصوری و مریم سینگری. اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران؛ نویسندگان: سعاد صریحی، محسن فیضی و فاطمه مهدیزاه سراج.

تجزیه‌ و تحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌‌ها‌ی کاشان؛ نویسندگان علی یاران و پرستو جعفری. مقیاس‌‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌‌های توسعۀ شهری؛ نویسندگان: ساناز حائری و مریم اسماعیل دخت.

تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر (مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران)؛ حامد عابدینی و سیمون آیوازیان.

شماره ۵۹ فصلنامه علمی منظر ویژه تابستان ۱۴۰۱ با صاحب امتیازی دانشگاه هنر و سردبیری سیدامیر منصوری منتشر شد. این فصلنامه از طریق لینک زیر در اختیار علاقمندان به حوزه معماری و طراحی قرار دارد:

 دریافت مقالات کامل شماره ۵۹ نشریه