به گزارش هنرآنلاین، دوره ۱۴، نشریه «نامه معماری و شهرسازی»؛ فصلنامه علمی(هنر و معماری)؛ با شش مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتند از:

شناسایی و ظرفیت‌ سنجی کنشگران مدیریت نوسازی و بازآفرینی شهری در سطح ملی و محلی (کلانشهر تهران) و تحلیل شبکه ارتباطی آن‌ها؛ نویسندگان: غلامرضا حقیقت نائینی، هانیه هودسنی، مهناز اشرفی، نعیمه گلزاری.

تحلیل فضامندی قانون در مدیریت زمین‌های ساحلی: کنشگری آب و تعارض منافع بررسی موردی: ساحل جنوبی دریای کاسپین؛ نویسنده: مائده هدایتی‌فرد.

نهادهای مردمی ایرانی چگونه می‌توانند شهرسازی را اصلاح کنند؟ بررسی موردی در محلۀ شوش؛ نویسنده: فرشید سامانپور.

حق ساکن بر مسکن در مجموعه‌های مسکونی شهری معاصر؛ نویسندگان: زهرا صدریان، علیرضا مستغنی.

تبیین نسبت میان مفهوم پرسه‌‌زنی و تجربه مدرنیته در فضا- مکان چهارباغ اصفهان؛ نویسندگان: ندا کیانی اجگردی، زینب صابر.

تاثیر هندسه شکلی و ساختاری مساجد بر کیفیت آکوستیک معماری بررسی موردی: مساجد تاریخی تبریز؛  فرزانه قلیزاده، عباس غفاری، محمدعلی کی‌نژاد.

دوره ۱۴، شماره ۳۵ نشریه «نامه معماری و شهرسازی»؛ فصلنامه علمی (هنر و معماری)؛ ویژه تابستان ۱۴۰۱ با صاحب امتیازی دانشگاه هنر و با سردبیری ناصر برک‌پور در ۱۲۰ صفحه منتشر شد.

این فصلنامه از طریق لینک زیر و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان به حوزه معماری و طراحی قرار دارد:

دریافت مقالات شماره ۳۵ نشریه