به گزارش هنرآنلاین، دبیر علمی و اجرایی این نشست الهام امینی؛ استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد پردیس؛ نسیم ایرانمنش؛ شهرساز و پژوهشگر؛ است.

واحد شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری جامعه مهندسان شهرساز ایران و دبیرخانه ملی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی این نشست را برگزار می‌کند. 

این برنامه تخصصی حوزه معماری چهارشنبه، ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

نصب برنامه ادوبی کانکت جهت شرکت در وبینار الزامی است. لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد.

 لینک حضور در وبینار