به گزارش هنرآنلاین، در ادامه سلسله نشست‌های شهر پژوهی، این وبینار  با حضور ابراهیم علیزاده؛ رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد؛ دکتر حسین حاتمی‌نژاد؛ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران؛ و  دکتر ابوالفضل مشکینی؛ رئیس انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران و دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در ساختمان شورای اسلامی شهر مشهد برگزار می‌شود. 

دبیری این نشست را الهه سادات ذوقی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد بر عهده دارد. مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد این نشست تخصصی را برگزار می‌‌کند و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان می‌توانند روز چهارشنبه ۱ تیر ماه ‌از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در این جلسه به آدرس  مشهد، میدان شهدا، ساختمان شورای اسلامی، طبقه دوم، سالن جلسات شماره ۱ شرکت کنند.