به گزارش هنرآنلاین، پرسش اصلی این گفتمان‌ها احقاق «حق به شهر کودکان» در چارچوب شهر دوستدار کودک است و این که چگونه می‌توان به مسائل شهری کودکان در قالب راهنمای طراحی شهری محله دوستدار کودک با رویکرد «حق به شهر» پاسخ داد؟ به منظور یافتن پاسخ این پرسش‌ها در ابتدای این نشست‌ها، به هر یک از دو موضوع «حق به شهر» و «شهر دوستدار کودک» به تفکیک پرداخته و سپس ارتباط بین این دو موضوع بررسی می‌شود.

این که چگونه شهر دوستدار کودک و نیازهای کودکان در زندگی شهر با کمک «حق به شهر» تحقق می‌یابد، هدف کلی پیشنهاد راهنمای طراحی شهری است که در راستای موضوع یاد شده، بتواند مشکلات شهری کودکان را کاهش داده و کیفیت مطلوب زندگی آنان در شهر و محله را افزایش دهد.

نخستین نشست آرمان شهر کودکان با موضوع «حق به شهر کودکان» با سخنرانی مهدی خاکزند؛ معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر علمی سمپوزیوم بین‌المللی آرمان شهر کودکان؛ و مصطفی بهزادفر؛ دکتری طراحی شهری از استرالیا و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

نشریه تخصصی و مرکز مطالعاتی پژوهشی آرمان شهر کودکان این نشست تخصصی را برگزار می‌‌کند. این برنامه تخصصی حوزه معماری سه شنبه،۳۱ خردادماه ۱۴۰۱،‌ ساعت ۱۷:۰۰الی۱۸:۳۰ برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.