به گزارش هنرآنلاین، فصلنامه علمی «مطالعات معماری ایران» با مدیر مسئولی علی عمرانی پور و سردبیری غلامحسین معماریان به چاپ رسیده است.

 آنچه در این شماره می خوانید:

– کاشی‌‌های‌ هفت‌ رنگ مزار در زیارتگاه‌‌های سلطان عطابخش و سلطان امیراحمد کاشان (سده دهم تا سیزدهم هـ.ق)؛ محمدرضا غیاثیان، محمد مشهدی نوش‌آبادی

– بررسی آرایه‌‌های آجری خانه‌‌های تاریخی بهبهان در دورۀ پهلوی؛ زینب مشهور

– مساجد جامع شهر کرمان؛ شناسایی و تبیین جایگاه شهری و تاریخی؛ ذات‌الله نیک‌زاد

– مقایسۀ عملکرد حرارتی شگردهای اقلیمی دُرچَه، کُلَک و خارخُنَه در دورۀ گرم سال در مسکن بومی منطقۀ سیستان؛ محمدعلی سرگزی، منصوره طاهباز، اکبر حاج ابراهیم زرگر

– سنجش عملکرد عناصر اقلیمی خانه‌‌های سنتی بافت تاریخی شیراز با رویکرد آسایش حرارتی؛ مورد پژوهی: ایوان؛ جمشید کریم‌زاده، جمال‌الدین مهدی‌نژاد درزی و باقر کریمی

– ارزیابی میزان خلاقیت و موفقیت تحصیلی دانشجویان معماری دانشگاه تهران از منظر ربع‌‌های چهارگانۀ مغزی ند هرمان؛ فواد خرمی، امیرسعید محمودی و مصطفی مختاباد

– تحلیل فناور‌ی ساخت بنای سد تاریخی کُریت طبس؛ امیرحسین صادق‌پور

– مطالعۀ تطبیقی ریخت‌‌شناختی بافت شهری بیرجند از منظر تقاضای انرژی؛ مصطفی حسینی، محمود شکوهی،و فرشاد نصرالهی

– مطالعۀ تطبیقی لانۀ موریانه و مجموعۀ زیرزمینی نوش‌‌آباد؛ بابک عالمی

– شاخص‌‌های به‌ کارگیری ظرفیت میراث‌ فرهنگی برای توسعۀ پایدار اقتصاد محلی؛ سارا تیمورتاش، پیروز حناچی و محمدحسن طالبیان

– واکاوی مؤلفه‌‌های مؤثر بر طبقه‌‌بندی آثار میراث معماری بر اساس رویکردها و سیاست‌های حفاظت در کشورهای اروپا؛ ساشا ریاحی مقدم، محمد حسن طالبیان و اصغر محمدمرادی

– یک مدل نظری برای مطالعۀ روابط همسایگی در محیط‌‌های مسکونی؛رضا سرّعلی و شهرام پوردیهیمی

دریافت مقالات شماره ۲۰ نشریه