به گزارش هنرآنلاین، کتاب «نظریه معرفت‌شناسی در معماری اسلامی» بر این باور استوار است که با روشن شدن جایگاه ساختار معرفت‌شناسی در معماری، ارتباط معرفت با سایر پدیده‌های بیرونی و آثار معماری مشخص می‌شود.

این کتاب در ۱۰ فصل نگاشته شده است. فصل اول به صورت اجمالی به نگاه تاریخی معرفت‌شناسی در غرب و اسلام پرداخته است و همواره تأثیر بحران‌های شناخت در حوزه معماری معاصر را تحلیل می‌کند. فصل دوم بر امکان معرفت و ضرورت آن و همچنین، ارتباط معرفت با هستی می‌پردازد و به صورت مصداقی در معماری مورد مداقه قرار می‌دهد. فصل سوم حاکی از روند شناخت در غرب و در اسلام است که با بازشناسی جایگاه فطرت و نفس معمار در این روندها به آسیب‌شناسی معرفت‌شناسی معاصر در حوزه معماری تکیه می‌کند. 

فصل چهارم بر ابزار معرفت، انواع عقول و جایگاه قلب در حوزه معرفت معماری تکیه می‌کند. در فصل پنجم انواع معرفت حضوری و حصولی در روند شناخت معماری مورد توجه است. فصل ششم به مراتب شناخت در معماری می‌پردازد و فصل هفتم منابع معرفت را بازشناسی می‌کند. در فصل هشتم تکوین نظریه با رابطه بین معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی صورت می‌گیرد و در فصل نهم به مؤلفه‌های همین رابطه اشاره شده و جایگاه صورت، رمز، تأویل، تجلی و حسن را در آن واکاوی می‌کند. در فصل آخر راهبرد نظریه با معرفی نظریه استحسانی در معرفت‌شناسی معماری بیان می‌شود.

نخستین چاپ کتاب «نظریه معرفت‌شناسی در معماری اسلامی» به قلم نسیم اشرافی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۰ در ۲۳۷ صفحه  به بهای ۷۰هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به بازار نشر عرضه شده است.