به گزارش هنرآنلاین، در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی با معماران ایرانی؛ وبینار«اکسپو ۲۰۲۰ دبی» با سخنرانی وحید قبادیان؛ معمار، مؤلف، استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و طراح ارشد در شرکت‌های مهندس مشاور Barry Building,Inc؛ با استفاده از بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

انجمن علمی مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز معمار این نشست را برگزار می‌کند. دبیری این نشست را وحید وزیری؛ استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی، بر عهده دارد.

این برنامه تخصصی حوزه معماری شنبه، سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۰۰ در بستر اسکای روم برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. 

لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد

لینک حضور در وبینار