گروه معماری هنرآنلاین: معماران زاها حدید از ژانویه ۲۰۲۲ در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک شهر متاورس برای کشور لیبرلند هستند. پیشنهاد این همکاری از سوی ویت یدلچیکا،رئیس جمهور لیبرلند مطرح شده و مدیریت این پروژه را پاتریک شوماخر مدیر گروه معماری زاها حدید به عهده دارد

این دو قصد دارند معماری مجازی جاه‌طلبانه لیبرلند به الگویی برای حضور فیزیکی نهایی این کشور کوچک تبدیل شود. همچنین به عنوان یک زمین آزمایشی برای کاوش مداوم گروه معماری زاها حدید در پارامتریسم، بدون محدودیت بودجه، فیزیک، یا کدهای ایمنی عمل خواهد کرد.

این سیاستمدار ۳۸ ساله معتقد است سرانجام زمان آن رسیده که ایده‌های خود را به چیزی ملموس‌تر تبدیل کنیم. این مهم است که به جهان نشان دهیم برای آغاز فرآیند توسعه در لیبرلند جدی هستیم.

پروژه متاورس لیبرلند همکاری مشترکی میان پلتفرم متاورس، کشور لیبرلند، گروه معماری زاها حدید و ArchAgenda با شعار« دنیای شما فراتر از واقعیت» است.

شوماخر گفته است:«پیشینه مدیریت ساخت پروژه‌های بزرگ در اینجا مورد نیاز نیست و بیشتر بر شایستگی اصلی طراحی متمرکز است. ساخت آن یک یا دو درجه از ساختمان‌های فیزیکی با توجه به فقدان کدهای ایمنی و ابعاد مشابه آن آسان‌تر خواهد بود. شرکت‌های معماری - به‌ویژه شرکت‌های جوان‌تر - باید متاورس را در مراحل اولیه آن جدی بگیرند.»

کشور لیبرلند در سال ۲۰۱۵ به مساحت ۷ کیلومترمربع در غرب کرانه رود دانوب و بین دو کشور کرواسی و صربستان تاسیس شد. لیبرلند حتی دارای پرچم و شعار ملی نیز می باشد. شعار ملی این کشور «زندگی کردن و اجازه زندگی دادن» است. تنها در مدتی کوتاه پس از اعلام موجودیت لیبرلند و همچنین دعوت از افراد مشتاق به شهروندی در این کشور، چیزی بیش از ۲۰۰هزار درخواست اقامت از سراسر نقاط جهان برای این کشور ارسال شده است. تنها شرط‌ های لیبرلند برای متقاضیان اقامت در این کشور چیزی نیست جز احترام به حقوق فردی، مالکیت خصوصی، عدم سوء سابقه کیفری.