به گزارش هنرآنلاین،این وبینار با سخنرانی زهرا بلادر؛ دکتری معماری پایدار دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزیلند و مشاور پایداری wsp؛ همراه است. دبیری این نشست را امیر یاری‌نژاد؛ کارشناس ارشد معماری و انرژی برعهده دارد.

این برنامه تخصصی حوزه معماری یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۰۰ در بستر اسکای روم  از طریق گزینه مهمان برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد

لینک حضور در وبینار