به گزارش هنرآنلاین، وبینار «فرآیند هوشمند طراحی و برنامه ریزی شهری» با سخنرانی دکتر فریناز مقتدری؛ دکتری طراحی شهری دانشگاه استرالیا، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی این نشست تخصصی را برگزار می‌کند. اعضای پنل این نشست تخصصی عبارتند از  علیرضا بندرآباد، آتوسا مدیری و  محمود رضایی.

این برنامه تخصصی حوزه معماری چهارشنبه، ۸ دی ماه ساعت ۱۲:۳۰ در سامانه دانان برگزار و ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد.

https://daanaan.daan.ir/  (شناسه کلاس: ۱۴۷۰۸۷۴، گذر واژه: ۱۲۳۴)