به گزارش هنرآنلاین، در ادامه سلسله نشست‌های علمی با محوریت چالش ها و راهبردهای مسائل شهری، وبینار« چالش‌های گذار از طرح‌های جامع شهری به طرح‌های راهبردی و عملیاتی در ایران» با سخنرانی دکتر محمدرحیم رهنما؛ استاد گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر مجتبی رفیعیان؛ استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر فرزانه ساسان‌پور؛ استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با استفاده از بستر فضای مجازی، برگزار خواهد شد.

این نشست پژوهشی را گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی و انجمن علمی جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کنند.

این برنامه تخصصی حوزه معماری چهارشنبه، ۱ دی‌ماه ساعت ۱۸:۰۰در پلتفرم اسکای روم برگزار  و ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد.

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geography