به گزارش هنرآنلاین، در ادامه سلسله نشست‌های علمی پیش همایش حفاظت و مدیریت میراث شهری، وبینار «اندیشه احیا ارزش‌های شهری و روستایی ایران؛ ثبت تا ضوابط الگویی، ارتقا و احیاء ارزش ها» با سخنرانی مهندس محسن طوسی ثانی با استفاده از بستر فضای مجازی، برگزار خواهد شد

این نشست پژوهشی را پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌کند. این برنامه تخصصی حوزه معماری سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ در بستر اسکای روم (از طریق گزینه مهمان) برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. 

لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد: https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/cmuh