گروه معماری هنرآنلاین: پاویون کشور روسیه اثر گروهی از معماران این کشور را با کیوریتوری Ippolito Pestellini Laparelli در منطقه جیاردینی ونیز به نمایش گذاشته شده است. این آثار منتخب ترزا ماویکا(Tereza Mavika) است.

این نمایشگاه با عنوان «علنی»، موضوع را در چندین بستر از بازسازی فیزیکی معماری تا پژوهش در نقش اجتماعی محیط‌های مجازی بررسی می‌کند.

پاویون روسیه در با پاسخ به سوال هفدهمین بی‌ینال معماری ونیز «ما چگونه با هم زندگی خواهیم کرد؟» به بررسی وضعیت آینده در زمینه معماری، فرهنگی و زیست محیطی پرداخته و همچنین نقش نهادهای فرهنگی را در فضاهای فیزیکی و دیجیتالی  را بررسی می‌کند.

این پروژه از اردیبهشت سال ۱۳۹۹(می۲۰۲۰ ) آغاز به کار کرد در طول سال به عنوان یک بستر مجازی برای خلاقان و اندیشمندان ادامه یافت.

نمایشگاه  از سه بخش اصلی تشکیل شده است: یک غرفه تقریبا خالی، یک ایستگاه بازی دیجیتالی که در حال بررسی پتانسیل سیاسی محیط‌های بازی دیجیتال است و کتابی که شامل بیست و هشت متن سفارشی که نقش عمومی نهادهای فرهنگی را در زمان بحران‌های جهانی بررسی کرده است.

بازدیدکنندگان می توانند بعد از بازدید سه بازی ویدیویی روسی انجام دهند.

هفدهمین دوسالانه معماری ونیز با عنوان «ما چگونه با هم زندگی خواهیم کرد؟» به صورت فیزیکی و آنلاین (biennalepavilions.com) تا ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) میزبان بازدیدکنندگان است.