به گزارش هنرآنلاین، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار فارس مراتب ثبت ۱۱ خانه، پنج مجموعه آب‌انبار، دو حمام و یک محوطه تاریخی را ابلاغ کرد.

در یکی از نامه‌های دکتر علی‌اصغر مونسان خطاب به عنایت‌الله رحیمی آمده است:

"در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی "خانه میرزا رحیم دهقان" واقع در استان فارس، شهرستان استهبان، شهر ایج، خیابان کشاورز، کوچه نظامی، بن‌بست کوچه حسینیه که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۵۸۸ مورخ ۹۸/۵/۱۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این وزارتخانه را مطلع کنند."

همچنین در دیگر نامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار فارس، مراتب ثبت ۱۸ اثر فرهنگی‌تاریخی دیگر به شرح زیر به او ابلاغ شده است:

۱-"تل لفا" واقع در شهرستان خنج، به شماره ۳۲۵۵۹ مورخ ۹۸/۵/۱۹،

۲- "خانه شاکری" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت قدیم شیراز، کوچه ۲۵ شهید هادی خلوصی به شماره ۳۲۵۶۴ مورخ ۹۸/۵/۱۹،

۳- "آب‌انبارهای سعیدا" واقع در شهرستان گراش، بخش مرکزی، روستای فداغ، خیابان شهید قاسمی‌نژاد، کوچه خواجو، به شماره ۳۲۵۶۸ مورخ ۹۸/۵/۱۹،

۴- "آب‌انبار هفت‌تنان" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بلوار هفت‌تنان، جنب عمارت هفت‌تنان به شماره ۳۲۶۳۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴،

۵- "آب‌انبارهای مرکزی شهر لامرد" واقع در شهرستان لامرد، بخش مرکزی، شهر لامرد، خیابان بسیج، پشت بانک ملی به شماره ۳۲۸۶۲ مورخ ۹۸/۱۰/۲۴،

۶- "آب‌انبار جاده لطیفی" واقع در شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر لار، شهر قدیم، جنب محل احداث ترمینال مرکزی به شماره ۳۳۰۱۷ مورخ ۹۹/۳/۱۷،

۷- "حمام ده کهنه" واقع در شهرستان لامرد، بخش چاهورز، دهستان شیخ عامر، روستای ده کهنه به شماره ۳۳۰۱۸ مورخ ۹۹/۳/۱۷،

۸- "خانه خسروی (اندرونی خانه اعتمادالملک)" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، خیابان ۹ دی، کوچه هفت، به شماره ۳۳۰۱۹ مورخ ۹۹/۳/۱۷،

۹- "آب‌انبار جاده خور" واقع در شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر لار، شهر قدیم، بلوار مطهری جنوبی به شماره ۳۳۰۲۱ مورخ ۹۹/۳/۱۸،

۱۰- "خانه معین‌الشریعه" واقع در شهرستان استهبان، بخش مرکزی، شهراستهبان، خیابان سلمان، کوچه امام خمینی، به شماره ۳۳۰۸۱ مورخ ۹۹/۳/۱۹،

۱۱- "خانه سروعلی فرخ روز و شرکا واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه قاضی، پلاک ثبتی ۴۵۸۹ به شماره ۳۳۱۱۶ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۲- "خانه محمدرضا بناکار و خانه ربابه زمانپور و شریک" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شهید فکور، پلاک ثبتی ۴۶۱۳ به شماره ۳۳۱۱۷ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۳- "خانه خدیجه ایمانی‌نژاد" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شماره ۳۱۸، پلاک ۸۷ به شماره ۳۳۱۱۸ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۴- "خانه بهمن نداف اردکانی" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه دانشور، پلاک ۲۲ به شماره ۳۳۱۱۹ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۵- "خانه محمدرضا شهبازی کوهنجانی" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان آستانه، کوچه ۳۱۹، پلاک ۲۵ به شماره ۳۳۱۲۰ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۶- "خانه شمسی بیات‌پور" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شهید فکور، پلاک ثبتی ۴۵۹۰ به شماره ۳۳۱۲۱ مورخ ۹۹/۵/۶،

۱۷- "خانه الله مرادی" واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، خیابان آستانه، کوچه ۲/۴، به شماره ۳۳۱۳۳ مورخ ۹۹/۷/۱۴،

۱۸- "حمام خاوران" واقع در شهرستان خفر، بخش مرکزی، شهر خاوران، خیابان انقلاب، کوچه ۲۲ امام حسین، به شماره ۳۳۱۳۴ مورخ ۹۹/۷/۱۴،