به گزارش هنرآنلاین به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور غلامی وزیر علوم در چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در برخی از مناطق شهرهای کشور، رعایت الگوهای معماری اسلامی اجباری شود و همچنین تعریف شاخص‌های معماری اسلامی باید به سمت آموزش و اجرا سوق داده شود.

منصور غلامی با بیان اینکه با جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی موافق هستم، تأکید کرد: نگاه و مسائل هنری را نمی‌توان محدود کرد و چارچوبی برای آن در نظر گرفت.

وی ادامه داد: از باب مدیریت و حکمرانی معماری در ابتدا باید به موضوع شهرسازی در کشور توجه کرد و به معماری اسلامی هدایت شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: علت تنوع و گستردگی فراوان معماری در کشور، به تعدد دانشگاه‌ها و مؤسسات حوزه معماری و همچنین توجه به طراحی‌های ظاهری صرفاً برای کسب درآمد مرتبط است. همچنین به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، خانواده به معماری اسلامی توجه نشده است.

وزیر علوم تأکید کرد: برای احیای معماری اسلامی به اقدام جمعی و هماهنگ بین جامعه مرتبط با معماری نیاز است و همچنین جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی هم به عنوان یک عامل اثرگذار می‌تواند به این امر کمک کند.

وی با بیان اینکه معماری اسلامی بسیار فراتر از المان‌های اسلامی است، تصریح کرد: ضرورت دارد برای برخی از مناطق شهرهای کشور، رعایت الگوهای معماری اسلامی اجباری شود و همچنین تعریف شاخص‌های معماری اسلامی باید به سمت آموزش و اجرا سوق داده شود.