به گزارش هنرآنلاین حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در نشست خبری فعالیت‌های این مجموعه گفت: تهیه پرونده نقش رستم برای پیوست به تخت جمشید و ثبت جهانی آن در حال پیگیری است و اطلاعات پرونده تقریباً کامل شده، افزون بر این نقش رجب نیز به عنوان بخشی دیگر از این مجموعه ثبتی در مرحله تهیه پرونده است.

وی با بیان اینکه در ۴ سال گذشته بخش عمده اطلاعات برای ارسال پرونده به یونسکو فراهم و بهترین مستندنگاری‌ها با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی‌ها پیگیری شده است، عنوان کرد: بخش مهمی از سازه‌های آبی در آن دوران، مجموعه‌ای از سدها، پل‌ها و بندپل‌ها یا سدهای تنظیمی است که نمونه‌های آن‌ها در دشت پاسارگاد فراوان است و بخشی از آن‌ها به‌مثابه زیرساخت‌های مهندسی به‌شمار می‌رود که برای رونق اقتصاد کشاورزی و تهیه آب شرب طراحی و برنامه‌ریزی شده بود؛ از همین رو، این موضوع امروز یکی از پروژه‌های بزرگ میراث فرهنگی به‌شمار می‌رود.

به گفته فدایی، چنین سازه‌هایی شاخص مهندسی و معماری آب است؛ افزون بر این‌ها، سدهای خاکی و بندهای بیشمار در دشت مرودشت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بند امیر است که احتمالاً از لایه‌های قدیمی برخوردار بوده که در دوره اسلامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا که باعث کاهش مخاطبان سایت‌های تاریخی شده است با اشاره به میزان ضرر و زیان‌های مالی وارد آمده به مجموعه جهانی تخت جمشید گفت: درآمد موزه طی ۶ ماه گذشته صفر بوده است، آمار گردشگران خارجی صددرصد و آمار گردشگران داخلی نیز ۷۰ درصد کاهش یافته به‌گونه‌ای که هم‌اکنون روزانه ۵۰۰ نفر، ماهانه ۱۰ هزار نفر و در پنج ماه اخیر تنها ۶۰ هزار نفر از مجموعه بازدید کرده‌اند که در مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از به روز شدن مجموعه تخت جمشید سخن گفت و توضیح داد: با شیوع کرونا تلاش کردیم که تورهایی مجازی را هم برای موزه و هم برای محوطه میراثی تهیه کنیم و هم‌اکنون اطلاعات موزه‌ای تهیه شده و در سایت مجموعه در دسترس قرار دارد و همین کار برای محوطه نیز در حال اقدام است که به‌تدریج بارگذاری می‌شود.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید در خصوص بازگرداندن سردیس هخامنشی هم اعلام کرد: از روز اول که این سردیس به کشور آمد نگاه دیپلماسی فرهنگی مطرح بود تا که سفیر ما باشد برای استرداد؛ این آغاز راهی است برای استرداد آثار دیگر در خارج از کشور که البته گام مثبتی در دولت است.

وی، ادامه داد: چنین نگاهی هم بود که قرار بود در استان‌های مختلف نمایش داده شود بنابر این در بسیاری استان‌ها رونمایی شد و ولی در آینده بر می‌گردد و ماهم باید تدابیر نصب و جایگذاری آن را در محل اصلی بخشی از کاخ شورا انجام دهیم البته شتابی برای برگشت آن نداریم چون پیامی از جانب ما برای استان‌های دیگر و ادامه دیپلماسی استرداد آثار فرهنگی به کشور است.

فدایی با اشاره به یافتن اسکلت‌های انسانی و حیوانی در تخت جمشید، تاکید کرد: بقایای انسانی شاید رایج‌ترین بخش از داده‌ها در سایت‌های کاوش باشد اما شاید آنقدر مسأله حیرت‌انگیزی نباشد، البته پیدا شدنشان در آبراهه‌ها سوالاتی در پی دارد که امیدواریم به مدد آزمایش‌های قدمت سنجی، بیماری شناسی و ژنتیک آنرا جلو ببریم؛ اینها نمونه‌های مطالعاتی هستند در نهایت و البته این فناوری‌ها و علوم رو به پیشرفت است و حتماً اینها در گنجینه آثار ما نگهداری می‌شود و در آینده هم به مدد آنالیزهای بیشتر حداکثر اطلاعات را بیرون خواهیم کشید تا در زمینه پژوهش بیشترین اطلاعات را از بقایا بیابیم بنابر این جواب گرفتن سوالات مهم است اگر به جواب‌های خوبی برسیم ممکن است در موزه هم ویترین کنیم.