به گزارش هنرآنلاین، در نامه دکتر علی‌اصغر مونسان خطاب به محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 14 اثر فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر در این استان ابلاغ شد.

"مجموعه عمارت مود" واقع در شهرستان بیرجند به شماره 3462 مورخ 1379/12/25،

"کاروانسرای سرایان" واقع در شهر سرایان به شماره 8733 مورخ 1382/3/10،

"مسجد جامع سرایان" واقع در شهر سرایان، به شماره 8734 مورخ 1382/3/10،

"حمام قدیمی سرایان" واقع در شهر سرایان، به شماره 8735 مورخ 1382/3/10،

"آب انبار فاضلخانی" واقع در شهر سرایان، به شماره 8736 مورخ 1382/3/10،

"مدرسه مود(آمنه)" واقع در شهرستان بیرجند به شماره 8951 مورخ 1382/3/10

"بازار میثم" واقع در شهر سرایان، به شماره 29323 مورخ 1388/11/13،

"خانه یزدانی" واقع در شهر سرایان، به شماره 23909 مورخ 1387/9/18،

"آب انبار آهنگران" واقع در شهر سرایان، به شماره 28727 مورخ 1388/11/13،

"مسجد آهنگران" واقع در شهر سرایان، به شماره 29943 مورخ 1389/9/9،

"آب انبار حسینیه" واقع در شهر سرایان، به شماره 28125 مورخ 1388/9/1،

"آب انبار حاج عبدالرسول" واقع در شهر سرایان، به شماره 28736 مورخ 1388/11/13،

"خانه رفیعی" واقع در شهر سرایان به شماره 32025 مورخ 1396/12/16،

"باغ و عمارت معصومیه" واقع در شهرستان بیرجند به شماره 11943 مورخ 1384/4/5.