به گزارش هنرآنلاین، عبدالرضا گلپایگانی در این باره گفت: با توجه به اینکه فعالیت کمیته‌های نمای مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، پنجمین سال فعالیت خود را پشت سرگذاشته‌اند، ایجاد ادبیات مشترک بین اعضای کمیته‌های نما و طراحان نماهای ساختمانی یکی از نیازهای اساسی بود که برای رسیدن به این هدف راهنمای بررسی نماهای ساختمانی در کمیته‌های نمای شهرداری تهران تدوین شد.

وی افزود: این سند که با هدف دانش‌افزایی و تسهیل در روند تأیید پرونده‌های ارسالی تهیه شده است، جهت استفاده کنشگران این حوزه ابلاغ شد.

وی در ادامه اظهار کرد: گرچه استفاده از این سند نمی‌تواند منجر به تصمیم گیری یکدست در خصوص نماهای ساختمانی شود اما می‌تواند زمینه‌ساز یکدست شدن تصمیم‌گیری اعضای کمیته‌های نمای مناطق ۲۲ گانه باشد.

محتوای این سند از طریق بارگذاری در پرتال مناطق یا انتشار لوح فشرده به اطلاع کلیه اعضای کمیته‌های نما، طراحان، مالکان، متقاضیان و مراجعان رسانده می‌شود.