به گزارش هنرآنلاین، کتاب "معماری باهمستان" نوشته لئون کریر با ترجمه دکتر سهند لطفی و امیر یدالله‌پور به ماهیت نظری شهر معاصر می‌پردازد. کریر در این کتاب با نقد جریان‌های کنونی عملی و نظری معماری و شهرسازی، از لزوم بازگشت به شیوه‌های سنتی ساخت‌وساز سخن می‌گوید؛ اما در این عمل از هویت مدرن زمانه خود غافل نیست؛ او در پی ساختن شهرها و باهمستان‌ها و ساختمان‌هایی است که سرزنده و پایدار باشند و مانند آنچه از سده‌های پیشین به میراث مانده تا سده‌های آینده دوام آورند.

آموزه بنیادین لئون کریر بازشناسی سنت‌های بومی در کالبد شهرها و بناها و به‌کاربستن دوباره آن‌ها در نظریه و عمل است تا درک اهمیت دانش بومی معماری و شهرسازی و گسترش آن و در نتیجه خلق مکان‌های شهری پایدارتر و هویت‌مندتر صورت بگیرد.

در مقدمه کتاب "معماری باهمستان" آمده است: "این کتاب یک آسیب‌شناسی و یک درمان پیش‌رو می‌نهد: نقد و طرح همزمان. آفرینش مکان‌ها برآیند ساخت‌و‌سازهای خودبه‌خودی و نوآوری‌های نخبگان به تنهایی نیست، بلکه برآیند انگیزه و هنر است. چنین چشم‌اندازهایی به شکل مسلم می‌انجامند. آفرینش مکان باید پاسخ‌گوی نیاز شهروندان، چه افراد و چه باهمستان‌ها، باشد.

این کتاب مجموعۀ نوشته‌ها و تصاویری است که نظریه‌ای جامع و دست‌یافتنی برای ساختن شهرها و روستاهای مدرن به دست می‌دهد. این پیشنهادها سرشتی ریاضی‌وار ندارند؛ هدف نهایی آنها ترغیب و نشان‌دادن رویکردی خردمندانه در مسائل برنامه‌ریزی شهری است. این ایده‌ها در بیست سال گذشته در امریکا و اروپا خردورزی، کارآمدی و توان زیبایی‌شناسانه و فراگیر خود را نشان داده‌اند."

وجوه مدرنیته، ماهیت موضوع در معماری، نقد ایدئولوژی مدرنیست، چشم‌اندازهای شهرگرایی جدید، شهر چند مرزی باهمستان‌های شهری، مدرنتیته معماری سنتی، سودمندی جهانی استادکاری مدرن یا چهارمین انقلاب صنعتی، هماهنگی در معماری سکونتگاه‌ها و... از سرفصل‌های این کتاب هستند.

کتاب "معماری باهمستان" نوشته لئون کریر با ترجمه دکتر سهند لطفی و امیر یدالله‌پور که از سوی دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شده در  ۴۷۱ صفحه با قیمت ۶۹ تومان در دسترس علاقمندان قرار دارد.