به گزارش هنرآنلاین، فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران، شماره ۲۰، زمستان ۹۸ به مدیر مسئولی دکتر فرهنگ مظفر و سردبیری دکتر احمد صالحی کاخکی با  صاحب امتیازی دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران به این شرح است:

ارزیابی نظام رنگی منظر بافت‌های تاریخی با رویکرد ادراک زیباشناختی منظر شهری؛ مورد پژوهی: محله حسن آباد اصفهان به قلم بهاره تدین، رضا ابویی و محمود قلعه‌نویی.

مولفه‌های طراحی فضاهای جمعی دانشگاه در پاسخ به نیاز خودشکوفایی به قلم سپیده علاقمند، فرهنگ مظفر، سید باقرحسینی و بهرام صالح صدق‌پور.

خاتم شاهی و قدرت ازلی: کیفیت تأثیر شاه عباس اول در وضعیت اجتماعی و سیاسی مسجد جامع اصفهان به قلم احسان کاخانی و فاطمه گلدار.

ریزمولفه‌های کیفیت عملکردی در فضاهای تجاری با هدف ارتقا تعاملات اجتماعی به قلم الهام السادات رضوی‌زاده و منصوره کیان ارثی.

مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه‌ها در آثار چوبی وابسته به معماری در حرم مطهر امام رضا(ع) به قلم علیرضا شیخی.

بازشناسی و مقایسه مفهوم پدیدارشناسانه تخیل خلاقانه و نقش آن در طراحی معماری غیر دیجیتال و طراحی معماری دیجیتال به قلم نجوا مقدم و مهران خیرالهی

چکیده مقالات شماره ۲۰ نشریه (زمستان ۹۸)  را می توانید اینجا بخوانید. فایل PDF اصل مقالات، طی ماه‌های آینده  در همین لینک قابل دریافت خواهند بود.