به گزارش هنرآنلاین، کتاب "بازار قزوین" به قلم مهرزاد پرهیزکاری و "تاریخ ایلخانی" نوشته مشترک بهروز عمرانی و امین مرادی آثاری هستند که از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است.

کتاب "بازار قزوین" در 4 فصل به همت پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه به بررسی تاریخی فرهنگی و کالبدی بازار بزرگ قزوین پرداخته است.

در این کتاب می‌خوانیم: "بازار فقط یک سازه معماری نیست بلکه بخشی از فرهنگ اجتماعی مردم یک اقلیم است و فصل‌های گوناگون کتاب شامل پیشینه بازار، اندام‌های زنده بازار، بناهای ناپیدا و از میان رفته، مقایسه تطبیقی فضاها و عناصر کالبدی، شناخت نظام‌های تجاری، سیاسی اجتماعی و مالکیتی بازار، مردم‌شناسی بازار و شناخت کالبدی بازار است."

از آنجایی که نگارنده پانزده سال مسئول پایگاه شهر تاریخی قزوین بوده است، این کتاب حاصل پژوهش‌های میدانی و مشاهدات بی‌واسطه و مستقیم وی از بازار و فرهنگ‌های پیرامون آن است. وجود نقشه‌های دقیق از تمام راسته‌ها و بازارچه‌ها از ویژگی‌های برجسته این کتاب به شمار می‌آید.

 "تاریخ ایلخانی" نوشته مشترک بهروز عمرانی و امین مرادی نیز از سوی مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به زبان انگلیسی چاپ شده و نگارندگان آن تلاش کرده‌اند تا این سبک از معماری را از تمامی جهات مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و معرفی کنند.

کتاب ایلخانی نوعی از مستندنگاری با نگاه ویژه به تاریخ هر اثر، شکل، نشانه‌ها و ساختار آن‌ها است. بناهای مورد مطالعه در این کتاب بیش از همه مربوط به استان‌های غربی بوده و در بین مطالب آن مقاطع مختلف، پلان، نما و... در خصوص بخش زیادی از بناهای دوره ایلخانی آورده شده است.