به گزارش هنرآنلاین، کتاب "ساماندهی، سرزندگی، سبزینگی نمای شهری"؛ تالیف هدیه خداپرست و علی طهرانچی است که از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: گسترش روز افزون و ناهمگون شهر تهران در دهه‌های آتی، ساخت و سازهای جدید و فاقد هویت ساختاری را در شهر تهران خلق کرده است که با ساختار پدیدارهای سبز و تاریخی در بیشتر مواقع مطابقت نداشته است و این سبب گشته که شهر و چهره شهر فاقد روح و خوانایی باشد. بزرگراه‌های درون شهری و توده‌های عظیم ساختمانی را می‌توان در دسته‌بندی ساخت و سازهای جدید قرار داد. بزرگراه‌هایی که از مهم‌ترین عناصر استخوان‌بندی شهر در جهت‌دهی ذهنیت شهروندان از سیما تا منظر نقش پر رنگی را ایفا می‌کنند و در واقع بخش مهمی از نمای شهری تهران امروزه متشکل از بدنه‌های بزرگراه‌ها و عوامل سازنده آن‌هاست. عبور بزرگراه‌ها از مناطق مسکونی، سبب گشته است که بدنه‌های با هویت مسکونی بدون وجود حرائم و عوامل سبز در موقعیتی از عوامل انسان ساخت قرار گیرند که هر روز زندگی ساکنینش را خالی از سرزندگی و نشاط کند. بدنه غربی بزرگراه نواب واقع در منطقه ۱۰ تهران که به صورت مدرن در کنار بافت قدیمی قد برافراشته است، امروزه خالی از پدیدارهای سبز که عاملی بر افزایش سرزندگی و جاری کردن روح در فضا به شمار می‌روند، هستند و به همین خاطر رنگ ملال‌انگیزی در بستر پرهیاهو بر خود گرفته است.

از همین رو کتاب پیش‌رو که از نوع ترکیبی توصیفی– تحلیل و میدانی– موردی است، به گونه‌ای که در هر دو متدولوژی از مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی همراه با ارزیابی بدنه از روش آسیب‌شناسی و اصول سازمان فضایی برای رسیدن به اطلاعات بهره برده است، کوشیده که با توجه به محدودیت فضایی با ایجاد عوامل سبز از طریق دیوارهای سبز در عمودیت با مدد گرفتن از بدنه‌ها راهی در جهت افزایش سرزندگی بیابد و هم‌چنین راهی یابد بر اینکه، ایجاد پدیدارهای سبز به صورت عمودی در بدنه بزرگراه نواب باعث افزایش سرزندگی شهری در محدوده شوند و یا بتوان با ساماندهی بدنه مسکونی همجوار بزرگراه نواب سرزندگی را در محدوده جاری کرد.

کتاب "ساماندهی، سرزندگی، سبزینگی نمای شهری" در چهار فصل تنظیم شده است:

در فصل نخست، پیشینه و تعریف مفاهیم منظر شهری، سرزندگی، بدنه‌های شهری و عوامل تاثیرگذار بر آنها، مفهوم ساماندهی، دیواره‌های سبز، نحوه اجرا و انواع آن‌ها و تاثیرات آن‌ها بر سرزندگی شهری ارائه شده است.

در فصل دوم، تجارب جهانی و داخلی، با درنظر گرفتن راهکار استفاده از سیستم دیوارهای سبز در دو دسته به صورت پروژه‌های ساماندهی نماها و پروژه‌های دیوارهای سبز طبقه‌بندی شده است و به بررسی دستورالعمل‌های ساماندهی نماهای شهرهای لینکلن انگلستان، نیویورک، فیلادلفیا، شهر کلینتون در ماساچوست و کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم، به شناخت و تحلیل بدنه غربی بزرگراه نواب در شهر تهران اختصاص یافته است.

فصل چهارم، به نتیجه‌گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است و سپس در راستای تحقق آن‌ها طرح‌های سه بعدی ارائه شده است.

کتاب "ساماندهی، سرزندگی، سبزینگی نمای شهری" در  ۲۷۷ صفحه و به قیمت ۵۶/۰۰۰ تومان  از  سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.