به گزارش هنرآنلاین، همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی ۲۱ خردادماه در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود.
 

محورهای اصلی همایش:

۱- ماهیت و محتوای مطالعات میان رشته ای در بازآفرینی شهری و الزامات آن

۲- بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی شهری با رویکرد میان رشته ای

۳- تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی

۴- ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی شهرها و محلات در بازآفرینی شهر ایرانی

۵- توانمند سازی سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهر ایرانی

محورهای تخصصی پیشنهادی همایش:

۱- باز آفرینی شهری:

ارزیابی مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری در شهرهای ایرانی

تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

ماهیت و محتوای مطالعات میان رشته ای در بازآفرینی شهری و الزامات آن

بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی شهری با رویکرد میان رشته ای

تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی

تجارب حکمروایی خوب شهری از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری

ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی شهرها و محلات در بازآفرینی شهر ایرانی

تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی

تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی

تجارب توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای در راستای بازآفرینی شهری

تجارب بهسازی و ارتقای شبکه تأسیسات شهری و محله‌ای و توسعه فضاهای شهری در راستای بازآفرینی شهری

توانمند سازی سرمایه اجتماعی در قالب بازآفرینی شهر ایرانی

تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی

تجارب احقاق حقوق شهروندی از مسیر پروژه های بازآفرینی شهری

جریان‌سازی و نهادینه‌سازی بازآفرینی شهری

۲- مهندسی شهرسازی:

الگوها و شاخص های کیفیت زندگی در محلات و محدوده های شهری

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

بلایای طبیعی و اثرات آن بر محیط شهری

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای شهرسازی در رابطه با بازآفرینی شهری

ناپایداری شهر و عوامل موثر بر آن

شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری مطلوب

نقش و اثرگذاری بازآفرینی شهری بر توسعه صنعت گردشگری

طراحی شهری و زیبایی شناسی در محیط

معماری منظر و نقش آن در سیاست های بازآفرینی شهری

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در چشم انداز طرح های بازآفرینی شهری

۳- فرهنگ و جامعه شناسی شهری:

پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر

نقش بازآفرینی شهری بر پایداری فرهنگ و هویت شهری

شهروند و حقوق شهروندی

فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری

فرهنگ های بومی و شهر

روانشناسی محیطی

تعامل فرهنگی و کالبد شهری

فرهنگ و توسعه شهری

مدیریت و فرهنگ شهری

تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری

نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی

فرهنگ، هویت و منظر شهری

پایداری اجتماعی و فرهنگی در شهر

۴- مهندسی معماری:

معماری و هویت شهری

نقش معماری در تحقق بازآفرینی در محیط های شهری

نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و بومی در مناطق شهری

الگوهای معماری بومی

تأثیر اقلیم بر معماری بومی

تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری

سبک شناسی معماری

روش ها و فناوری های نو در در معماریمعماری منظر، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

معماری پایدار و بازآفرینی شهری

۵- مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

بافت های تاریخی و ارتباط آن مباحث بازآفرینی شهری

بهسازی آثار تاریخی

نوسازی شهری

بازسازی بافت تاریخی

تاریخ معماری و شهرسازی ایران

منظر شهری و منظر فرهنگی در بافت های تاریخی

میراث معماری و شهرسازی مدرن

حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 

مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: ۱۳۹۹/۱/۲۵

اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۹/۲/۱۵

زمان برگزاری: ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه:

نشانی: خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر ۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده هنر، کدپستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۳۱۴ فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۸

تلفن همراه: ۰۹۹۲۵۴۴۰۱۲۰ – ۰۹۱۵۰۹۶۶۳۳۱

ایمیل: Icreg@ub.ac.ir