به گزارش هنرآنلاین، کتاب "درآمدی بر مبانی نظری منظر" به موضوعات پایه‌ای و کلیدی در درک و فهم درست منظر برای معماران، معماران منظر، طراحان محیط و مرمتگران منظر اختصاص دارد. همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، این کتاب موضوعات نظری حوزه منظر را می‌کاود و در این رهگذر به کلیدی‌ترین مباحت منظر از قبیل مفهوم منظر، ادراک و ارزیابی منظر، بازنمایی منظر در سایر هنرها و رسانه‌های هنری در تاریخ، روش‌ها و راهبردهای پژوهش در معماری منظر، سیر تحول در تاریخ طراحی منظر و سرانجام موضوع آموزش منظر و چالش‌ها و ارزش‌های آن نگاهی تحلیلی ولی مختصر و عمیق دارد. بدین‌سان، کتاب ماهیتی متنوع، چندوجهی و میان‌رشته‌ای یافته است. این کتاب نمی‌تواند جامع و کامل انگاشته شود. موضوعات فراوانی هستند که در این کتاب به آن‌ها پرداخته نشده است. هدف کتاب، ایجاد دریافتی کلان و کلی است که می‌تواند پایه‌ای برای پژوهش‌های جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. همچنین می‌کوشد تا مجموعه‌ای از موضوعات را برای نشان دادن افق‌های تازه و گونه‌گون منظر پیش‌ چشم خواننده قرار دهد. به همین دلیل، فصل‌های هفت‌گانۀ کتاب مختصر هستند و از بیان کوتاه موضوعات و دسته‌بندی مفاهیم برای انتقال مباحث خود استفاده کرده است.

ساختار کتاب بدین شکل ساماندهی شده است که هر صفحه آن دو بخش دارد. متن اصلی کتاب در ستون بزرگ‌تر صفحه قرار دارد و موضوعات تکمیلی فراوانی نیز در حاشیه‌های کتاب برای فهم بهتر مطالب آن جای داده شده است که در نوع خود مفید و جالب توجه است. داده‌های حاشیه‌ای می‌توانند برای درک بهتر کتاب بسیار سودمند باشند. افزون‌بر دانشجویان و پژوهشگران حوزه معماری و معماری منظر، این کتاب می‌تواند برای همه علاقه‌مندان به علوم محیطی و رشته‌های طراحی محیطی جالب و مفید باشد و منبعی مهم برای مفاهیم نظری منظر به شمار آید.

کتاب "درآمدی بر مبانی نظری منظر" نوشته علی اسدپور؛ استادیار دانشگاه هنر شیراز از سوی انتشارات کتاب فکرنو در 200 صفحه و به قسمت 50 هزار تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.