به گزارش هنرآنلاین؛ انجمن علمی بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی، نشست "کنکاشی در دانش طراحی برآمده از معماری روستایی" را برگزار می‌کند.

در این نشست، فرهنگ، دستور زبان شکل، طراحی، کنکاشی در دانش طراحی برآمده از معماری روستایی با حضور، دکتر متکی دکترای معماری از دانشگاه توکیو و دکتر یوسف‌نیا دکترای معماری دانشگاه پورتس موث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست در پی آن است که موضوع بازسازی فضاهای روستایی را در پی سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل به عنوان یکی از محورهای گفتمانی روز عرصه معماری و شهرسازی بدل کند.

نشست "کنکاشی در دانش طراحی برآمده از معماری روستایی" روز چهارشنبه، ۱۱ دی‌ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.