به گزارش هنرآنلاین؛ دکتر اسکندر مختاری در سی و نهمین جلسه کارگروه طراحی شهری سازمان زیباسازی، با اشاره به پروژه محور خیابان ولیعصر ادامه داد: این پروژه در چند لایحه تهیه و بخشی از آن در مقیاس طراحی شهری تعریف شده است، رویکردهایی که در طراحی شهری مورد توجه قرار گرفته و نتایجی که از آن حاصل شده نیز به دو بخش تقسیم شده است.

وی ادامه داد: بخشی از آن اقدامات اجرایی در قالب ساماندهی نما است که در خیابان ولیعصر در حال انجام است و سازمان زیباسازی در قسمت‌هایی مانند محور ولیعصر، میدان راه آهن و میدان منیریه اینکار را شروع کرده همچنین برخی از نمای شهری در جنوب محور انقلاب نیز شروع یا تمام شده است.

مختاری معتقد است: لایحه حقوقی مستخرج از مطالعات به عمق یک پلاک در تمام طول محور از جهت نگهداری ساختمان‌های با ارزش، حفظ الگوهای معماری، تراکم، کاربری، کیفیت نماها، توده و فضا و نحوه استقرار آن در هر پلاک را معین می‌کند.

این مهندس شهرسازی گفت: اگر این لایحه حقوقی بتواند مراحل قانونی را طی کند و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسد در چهار منطقه ار مناطق شهرداری تهران ملاک عمل قرار می‌گیرد و به جای طرح تفصیلی موجود می‌نشیند.

وی ادامه داد: اقدامات اجرایی گام به گام با برنامه‌های سالانه سازمان در حال اجراست، اجرای لایحه حقوقی و قانونی بستگی به مراحل اداری دارد که الان در کارگروه ماده ۵ مطرح است و اگر در این کارگروه به نتیجه برسد برای تصویب نهایی باید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شود.