به گزارش هنرآنلاین، مراسم رونمایی از "اولین کتاب سال آثار برگزیده دانشجویان معماری دانشگاه هنر سال تحصیلی ۹۶-۹۷" روز دوشنبه، ۱۱ آذر ماه، ساعت ۱۴:۳۰ در پردیس باغ‌ملی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

این کتاب که زیر نظر، آرزو منشی زاده عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه هنر گردآوری شده توسط انتشارات دانشگاه هنر نشر یافته است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: دانشکده معماری و شهرسازی، در راستای عمل به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت دانشگاه هنر در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ مبنی بر تهیه کتاب سال دانشجویی، همگام با دانشکده‌های دیگر، اقدام به جمع آوری داده‌های مورد نیاز، پردازش محتوا و تدوین کتاب سال نمود.

در آستانه دومین دهه از شروع فعالیت گروه معماری این دانشکده، تدوین کارنامه تصویری از فعالیت‌های آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به عنوان اولین تجربه عملی گروه معماری در این زمینه، با هدفگذاری‌های زیر مطرح گردید: تهیه اولین رزومه علمی و آموزشی، تهیه مجموعه منسجم از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، روشمندکردن نگهداری آثار برگزیده، معرفی و حمایت از آثار دانشجویی، معرفی رویدادها و فعالیت‌های جمعی دانشجویان، معرفی رویکرد استادان و مدرسان گروه معماری در اجرای برنامه‌های آموزشی، به نقد گذاشتن عملکرد آموزشی و ایجاد فضای پویای علمی.

مجموعه حاضر مشتمل بر آرایش دروس مقاطع مختلف تحصیلی، آثار برگزیده دانشجویان در سه مقطع تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رویدادهای جمعی و آموزشی، معرفی اعضای هیئت علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان مشغول به تحصیل در این بازه زمانی است.