به گزارش هنرآنلاین، انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، سمینارهای تخصصی روش تحقیق در مطالعات معماری را برگزار می‌کند.

این سلسله نشست‌ها با موضوعاتی همچون "روش تحقیق تحلیل محتوا در مطالعات کیفی" و "روش تحقیق در قوم‌نگاری" توسط دکتر جابر رحمانی؛ "روش تحقیق مشارکتی در مطالعات بوم‌شناسی" توسط دکتر منیژه مقصودی؛ "روش تحقیق در قوم‌نگاری شهری" توسط دکتر عباس کاظمی؛ "روش تحقیق تفسیری-تاریخی" توسط دکتر محمد کبیرصابر؛ "روش تحقیق کمی-مصاحبه‌ای –پرسشنامه" و "روش تحقیق روایی- پایایی" توسط دکتر غلام‌رضا اسکندریان ارائه خواهد شد.

این مجموعه سمینار هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳ در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد. اولین نشست نیز ۵ آذرماه با موضوع "روش تحقیق تحلیل محتوا در مطالعات کیفی" با سخنرانی دکتر جابر رحمانی برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.