به گزارش هنرآنلاین، احمد سعیدنیا به مناسبت روز جهانی شهرسازی با بیان این مطلب، گفت: در روز جهانی شهرسازی، شهرسازان حدود 100 کشور، در گردهمایی‌ دور هم جمع شده و جشن می‌گیرند و درباره موضوعات تخصصی شهری صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: در ایران موضوعات شهری بسیار حاد است و همین موضوع دلیلی است تا چالش‌های شهری از سوی متخصصان مطرح شود.

سعیدنیا توضیح داد: در انتهای این گردهمایی بیانیه‌ای صادر می‌شود که در حقیقت یک مساله مهم شهری در این بیانیه اعلام می‌شود و ستاد روز جهانی شهرسازی سعی می‌کند تا در طول سال موضوع بیانیه را پیگیری کند. سرلوحه بیانیه امسال حقوق شهری است.

رییس دبیرخانه ملی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی گفت: بزرگترین مساله شهرسازی در کشور ما قانون‌شکنی است، متاسفانه قوانین در حوزه شهرسازی با وجود تصویب هنوز مدون نشده و به صورت پراکنده است.

وی تاکید کرد: همین موضوع باعث ایجاد خلاء‌ شده که تا تخلفی در شهرداری و شهری رخ می‌دهد خیلی از دادگاه‌ها به علت واقف نبودن به قوانین نمی‌توانند با آن برخورد کنند.

سعیدنیا افزود: کتاب قوانین جامع شهرسازی آماده شده اما سال‌هاست که در دولت مسکوت مانده است و ما پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم قوانین مصوب را به صورت مدون به تصویب برسانیم