به گزارش هنرآنلاین، موضوع تهیه طرح‌های توسعه برای شهر تهران، سالهاست به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده در مدیریت شهری خود را نشان می‌دهد. موضوع فروش تراکم، تبدیل شهر تهران از یک شهر افقی به عمودی، نبود زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه شهری، تهدیدات زلزله و شیوه‌های مدیریتی بحران در شهر تهران و.... جملگی از مواردی است که نشان از جای خالی یک طرح جامع برای توسعه کلانشهر تهران دارد.

گالری نظرگاه که در سلسله نشست‌های مختلفی به موضوعاتی در زمینه معماری و شهر سازی می‌پردازد، قرار است روز ۱ آبان ماه میزبان نشست "راهبرد تهدیدآمیز! در روش تهیه طرح‌های توسعه تهران، آیا تحولی رخ داده است؟" شود.

این نشست با حضور محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران، سید امیر منصوری عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر و محمد صالح شکوهی  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  و دبیر میزگرد، روز چهار‌شنبه ۱ آبان ماه از ساعت ۱۶ در گالری نظرگاه واقع در خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، برگزار می‌شود و حضور برای عموم در این نشست آزاد و رایگان است.