به گزارش هنرآنلاین، در این سلسله نشست‌ها که با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه معماری و شهرسازی از پاییز ۱۳۹۸ به مدت ده جلسه در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد، معماری مساجد به‌عنوان شاخص‌ترین تجلی کالبدی بنیان فرهنگی‌مذهبی جامعه، بررسی می‌شود.

نشست‌های معماری معاصر مساجد، با طرح بنیان نظری آغاز و با معرفی تجارب شاخص معماری معاصر مساجد دنبال می‌شود و در ادامه با استفاده از تجارب شاخص در کشورهای اسلامی و معرفی تجارب داخلی، بیانیه‌ای با خِرد جمعی و اخذ دیدگاه‌های متخصصان تدوین می‌شود و جهت تبدیل‌شدن به یک سند سیاست‌گذاری، به شورای عالی شهرسازی ارائه خواهد شد و با تصویب و ابلاغ آن، راهنمایی برای هدایت صحیح جریان معاصرسازی مساجد فراهم می‌شود. 

نشست اول از سلسله نشست‌های "معماری معاصر مساجد" به دبیری دکتر محمدسعید ایزدی و با سخنرانی مهندس سیدمحمد بهشتی و دکتر شهرام پازوکی ۱۴ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگستان هنر  واقع در خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.