سرویس معماری هنرآنلاین: پنجمین فصلنامه دریچه معماری با تمرکز بر عنوان "روایت" فراخوانی را در راستای دریافت مقالات و جستارهای معمارانه منتشر کرد.

برخی از موضوعات پیشنهادی این شماره تخصصی عبارت‌اند از: تأثیر فضای مجازی بر تحول شکل معماری، رسانه: راوی دروغ‌گو؛ راستگوی معماری، روایتی از فضاهای فراموش شده، بازخوانی متروکه‌ها و ویرانه‌ها معماری باید خاطره ساز باشد؟ معماری چگونه با مخاطب خود گفتگو و تعامل می‌کند، داستان‌های شکل گرفته حول زندگی معماران، روایت‌های دانشجویان معماری از معماری و فرآیند آموزش آن، معمار، راوی فضا، روایتی که تک صدایی است، مخاطب باید معماری را از دیدگاه معمار آن درک کند؟! و میزان آزادی مخاطب در تکمیل اثر معماری و تعامل با فضا است.

آثار ارسالی به این فصلنامه باید در قالب جستار و حداکثر 800 کلمه یا در قالب یادداشت و حداکثر 300 کلمه باشد.

علاقه‌مندان به ارسال آثار و مقالات تا پایان وقت اداری شنبه 30 شهریورماه فرصت دارند که آثار خود را از طریق ایمیل @mjchemist برای سردبیر نشریه ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @architecture-mag در تلگرام پیام ارسال کنند.