سرویس معماری هنرآنلاین: معمولا بین اینکه آیا معماران و مهندسان باید ساختمان‌های قدیمی را بازسازی کرده و از چیزی که برجا مانده به عنوان یادگاری از گذشته محافظت کنند، و یا اینکه کاملا آن‌ها را تخریب کرده و طراحی‌ها و شاخصه‌های امروزی را معرفی کنند، بحث و گفتگو وجود دارد. در ایران، باقی مانده آثار باستانی، که برخی از آنها میراث جهانی هستند، هنوز سرنوشت مشخصی ندارند چرا که روندهای بازسازی، مبهم و نامعلوم هستند.

به عنوان بخشی از مجموعه بازگشت به آینده، معمار ایرانی، محمد حسن فروزانفر، چند نمونه از قلعه‌های پیش از اسلام در شهرهای مختلف ایران را انتخاب و آنها را با بناهای برجسته معاصر، ترکیب کرد و مفهوم بازسازی را به گونه‌ای جدید تعریف کرد. در ادامه تصاویر طراحی شده توسط این معمار را مشاهده می‌کنید.

 

 

منبع: آرل