سرویس معماری هنرآنلاین: در این برنامه علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت، سخنرانی‌های بخش "نویافته‌های معماری" نیز مطرح می‌شود.

در بخشی از این مراسم، مهدی حجت، درباره دکتر آیت‌الله زاده شیرازی با عنوان "شیرازی یک قاعدۀ استثنایی بود"، سخنرانی خواهد کرد.

در ادامه نیز "رابطۀ متقابل پایداری شهرهای تاریخی با توان بالقوۀ سرزمین: نیشابور" توسط دکتر هایده لاله و دکتر زهرا لرزاده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

سجاد زلیکانی نیز در این مراسم درباره موضوع "مناظر فرهنگی در البرز شمالی: دشت‌های میان‌کوهی فریم و کیاسر" سخنرانی خواهد داشت.

باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی معمار، مرمت‌گر، استاد دانشگاه، چهره ماندگار عرصه معماری، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران بود.او بنیان‌گذار مرمت علمی بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در ایران و از بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی کشور است.

"م‍ع‍م‍اری اس‍لام‍ی؛ ش‍ک‍ل، ک‍ارک‍رد، م‍ع‍ن‍ی"، "ب‍ی‍ن دو زم‍ی‍ن ل‍رزه: م‍ی‍راث ف‍ره‍ن‍گ‍ی در م‍ن‍اطق زل‍زل‍ه خ‍ی‍ز" و"حفاظت و مرمت سازه‌ای میراث معماری" از جمله آثار تالیفی این پیکسوت بود که در کنار آن تالیفات بسیاری نیز داشت.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت حضور دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به  تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ شهید علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷ مراجعه کنند.