سرویس معماری هنرآنلاین: این کارگاه از مجموعه کارگاه‌هایی است که پیرامون روش‌های تحقیقى در معمارى اجرا می‌شود. در این کارگاه به دنبال رد پاى معمارى در ادبیات مدرن ایران هستیم.

روژیا فروهر در توصیف این کارگاه گفت: معماری و ادبیات به مثابه دو موجودیت همزادند و ضرورتاً در یکدیگر اثرگذار. محیط، نقشی همپای شخصیت و کنش را در داستان بر دوش دارد. ادبیات چگونه معماری را به یک ماده ادبی تبدیل می‌کند. در این فعل‌وانفعال چه چیزهایی از دست می‌رود و چه چیزی ایجاد می‌شود؟ این پرسش‌ها، کرد و کار و تاریخِ دستگاه بازنمایی ادبی به‌صورت عملی و قرائت تحلیلی آثار ادبی و نوشتن متن‌های توصیفی، نقطه شروع کار ما خواهد بود و پروژه‌ها با رجوع و تمرکز بر فضاهای داخلی قصه‌های کوتاه ایرانی شکل خواهند گرفت. حیطه کار ما، نقطه التقای ادبیات و معماری؛ یعنی مفهوم "فضا " است. جملات چگونه فضا را نقش می‌کنند؟ سازوکاری که کلمه‌ها را مثل تار وپود به متن مبدل می‌کند، چگونه ساختار سه بعدی "فضا " را محقق می‌کند؟ فضایی که متن می‌گشاید چگونه فضایی ‌است؟ فضا و متنی که وصفش می‌کند چه رابطه‌ای باهم دارند؟ آیا این فضاست که متن را می‌سازد یا متن ا‌ست که فضا را می‌سازد؟ فضا چگونه دریافت می‌شود؟ حواس و بدن ما فضا را فهم می‌کنند یا ذهن ما؟

این کارگاه طی ۱۶ جلسه از ۱۴ شهریور تا ۱۶ آبان ۱۳۹۸ هر پنجشنبه و از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام می‌توانند از ساعت 14 الی 20 با شماره تلفن ۰۰۹۸۹۳۵۶۰۴۰۰۵۵ و یا ایمیل 28@platplusforms.com تماس حاصل کنند.

این کارگاه در گالری پلتفرم 28 واقع در میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح جنوبى، بعد از تقاطع سمیه، کوچه بور‌بور، خیابان خاقانى، نبش بن‌بست روشن‌منش، پلاک 28 برگزار می‌شود.