سرویس معماری هنرآنلاین: با حمایت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی سلسله نشست‌های "مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن" برگزار می‌شود.

در این نشست که هفتمین برنامه از سلسله رویدادهای این حوزه است، "از سلامت تا بیماری؛آسیب‌شناسی طرح خانه‌های مسکونی مبتنی بر معماری مزاج محور" مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

در تعریف این نشست آمده است: طبیعیات کهن نظام دانشی کل‌نگری است که تا پیش از سربرآوردن عالم مدرن و علوم جدید، مبنای شناخت و تبیین عالم مادی بود. در طبیعیات کهن آدمی و همه عالم پیرامونش به مدد مفاهیمی مانند ارکان و کیفیات مشترک و مزاج و طبع و اعتدال، به طریقی مشابه و متناظر یکدیگر شناخته می‌شدند. گستردگی و کل‌نگری این نظام تبیین سبب می‌شود بتوان آن را در علوم و فنون مختلف، از جمله معماری، به کار بست. معماری با آدمی و نسبتش با محیط و اشیای پیرامون و تصرف در آن‌ها سروکار دارد. پس محتاج نظامی کل‌نگر برای سامان دادن به این نسبت است. محور این سلسله نشست‌ها تحقیقاتی است که طبیعیات کهن و مفاهیم نهفته در آن را در ساحتی از معماری به کار بسته‌اند.

در این نشست، سیما منصوری؛ دانش آموخته دکترای میان رشته‌ای معماری درمانگر به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

 حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست می‌توانند شنبه، ٢۶ مردادماه ۱۳۹۸، از ساعت ۱۷ الی 18:30 به تهران، انتهای خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی مراجعه کنند.