به گزارش هنرآنلاین، در این نشست احمد مسجد جامعی با "موضوع چهارراه ولیعصر، مرکز شهر تهران" سخنرانی خواهد کرد. همچنین محمد طلوعی به موضوع "ولیعصر، شریان صدساله‌ی تهران" را مطرح می‌کند. احمد محیط طباطبایی نیز از جایگاه هنری خیابان ولیعصر می‌گوید.

علاوه بر این دو فیلم منتشر نشده از "حمام انصاری" و "کاخ سعدآباد" با روایت ترانه یلدا پخش می‌شود.

بر اساس این گزارش، چهارشنبه‌های تهران ساعت ۱۸ تا ۲۰/۳۰ در راهروی سروستان باغ کتاب برگزار می‌شود.