سرویس معماری هنرآنلاین: کتاب گردشگری منظر که حاصل همکاری پژوهشکدۀ نظر و انتشارات مهکامه است، روز دوشنبه در گالری نظرگاه رونمایی می‌شود. در مراسم رونمایی از کتاب گردشگری منظر، سید محسن امامی، مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، سید امیر منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سعید شفیعا، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر حضور خواهند داشت.

این کتاب در ۲ فصل نگارش یافته، فصل اول به مقدمات و مبانی و فصل دوم به بررسی‌های موردی اختصاص دارد. ساختار آن به شکلی است که راهنمایان گردشگری می‌توانند به عنوان ابزار هادی، دانشجویان به عنوان مستند آموزشی و محققان به عنوان رویکردی جدید به پژوهش گردشگری از آن استفاده کنند.

در حاشیۀ رونمایی این کتاب که ابعاد تفسیری گردشگری منظر را تبیین می‌کند، نمایشگاه تخصصی کتاب دایر خواهد بود. در این نمایشگاه انتشارات مهکامه، سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکدۀ نظر با تخفیف ویژه حضور خواهند داشت.

این نمایشگاه از شنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در خیابان دکتر قریب، پلاک ۲۳، گالری نظرگاه برپا خواهد شد.