سرویس معماری هنرآنلاین: با حمایت پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی فرهنگی، نشست‌های تخصصی با موضوع "تاب‌آوری و ارتباط آن با حفاظت در بافت‌های تاریخی شهری" برگزار می‌شود.

در نخستین نشست درآمدی بر مشخصه‌های شهر (سیستم‌های) تاب آور با سخنرانی دکتر امیر محمد معززی مهر تهران مطرح و بررسی می‌شود.

در تعریف این نشست آمده است: ایران به مانند بسیاری از کشورهای جهان تحولات جمعیتی چشمگیری را به ویژه در دهه‌های اخیر تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۳۵ کمتر از یک سوم جمعیت کشور در محدوده‌های شهری زندگی می‌کردند، اما هم اکنون حدود ۷۴ درصد از جمعیت کشور شهرنشین هستند. توزیع ناموزون جمعیت و تراکم بیش از حد آن در مناطقی از کشور به ویژه کلان‌شهرها، مردم و دولت را با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌هایی قابل پیش‌بینی یا غیرمنتظره روبه رو کرده است. روش‌ها و رویکردهای حاکم در برنامه‌ریزی و هدایت توسعه شهری در عمل نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی برای این مشکلات فراهم آورند و بعضاً خود باعث بروز و یا تشدید مشکلات شده‌اند. محدوده‌های کهن شهرهای ایران سهم بیشتری از این مشکلات را به دوش می‌کشند.

با آغاز هزارۀ جدید، یکی از مهم‌ترین ایده‌هایی که در برنامه‌ریزی و طراحی شهری بسیاری از شهرهای جهان برای پاسخگویی به برخی از چالش‌های موجود مطرح شده است، ایجاد "شهرهای تاب آور" و طرح مفهوم "تاب‌آوری" است. با طرح این مفهوم و توجه و تأکید بر آن، همگام با توسعه پایدار، در رأس طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه در جوامع بین‌المللی، چند سالی است که جامعۀ تخصصی ایران نیز به آن اقبال نشان داده و سعی دارد تا با کاربست آن در برنامه‌های توسعه، به سوی تحقّق شهرهایی تاب آور گام بردارد. البته این موضوع تاکنون بیشتر در حوزۀ مدیریت بحران‌های طبیعی و با نگاهی بیشتر کالبدی دنبال شده و از دیگر حوزه‌ها، که اهمیت غیرقابل انکار دارند تا حدودی غفلت شده است. آنچه که در توجه به این مفهوم مهم است، پرداختن به پرسش اصلیِ "تاب‌آوری چه چیز و در برابر چه" است. یعنی باید توجه داشت که یک مدل ژنریک و یکسان برای برخورد با مباحث تاب‌آوری وجود ندارد و شهرهای مختلف روش‌های مختلفی را بسته به چالش‌های موجود باید برگزینند. حتی هر یک از انواع بافت‌ها شهری نیز به خودی خود نیاز به راه حل‌های خاص برای دستیابی به تاب‌آوری دارند. به این معنا که میان راه‌حل‌های تاب‌آوری در یک بافت معاصر با یک بافت تاریخی الزاماً تشابه ای وجود ندارد. بر همین اساس پژوهشی با عنوان "تاب‌آوری شهری و ارتباط آن با امر حفاظت در بافت‌های تاریخی شهری" در پژوهشگاه میراث فرهنگی تعریف شد تا راه‌حل‌های تاب‌آوری در این عرصه‌ها را بررسی و شناسایی کند؛ همچنین نسبت دو مفهوم (رویکرد) تاب‌آوری شهری و حفاظت شهری، به عنوان رویکرد غالب مواجه با محدوده‌های واجد ارزش شهرها، مورد مداقه قرار گیرد.

به منظور فراهم کردن بستر گفت‌وگو و بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات دیگر صاحبان ایده و اندیشه در این حوزه، نشست‌هایی برنامه‌ریزی شده است. در گام نخست (نشست اول) تلاش خواهد شد ضمن معرفی اجمالی پژوهش، مروری بر مفهوم تا‌ب‌آوری و به دنبال آن تاب‌آوری شهری از خلال اسناد و منابع مرتبط صورت گیرد و از این ره گستره‌ی معانی، کلیدواژه‌های اصلی تعریف کننده و حدود و ثغور نظری این مفهوم مشخص شود و در گام دوم (نشست دوم) نیز سعی بر آن خواهد بود تا با مروری بر مبانی حفاظت تناسب میان حفاظت شهری و تاب‌آوری شهری تبیین و مدل مفهومی پژوهش ارائه شود. امید است با مشارکت فعال در این سری نشست‌های امکان تضارب آراء و پیگیری اصولی پژوهش فراهم شود.

 حضور برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند یکشنبه، ۹ تیرماه ۱۳۹۸، از ساعت ۹ الی ۱۲ تهران، خیابان امام خمینی، ابتدای سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سالن اجتماعات مراجعه کنند.