سرویس معماری هنرآنلاین: در فراخوان این مسابقه آمده است: بسیاری اوقات پنداشته می‌شود که آلترناتیوهای متنوعی قابل بررسی هستند در رابطه با آثار مشهوری که حتی از معماران برجسته می‌بینیم. این تصور پیش می‌آید که چنانچه معماران دیگری در آن موقعیت‌ها قرار بگیرند چگونه می‌اندیشند و چگونه با آن مسئله طراحی برخورد می‌کنند. آیا موقعیت و شرایط طراحی امکان مطرح شدن طرح را ایجاد می‌کند؟ یا طرح‌های ویژه موقعیت‌های ویژه را احراز می‌کنند!؟ یا طراحان مشهور در موقعیت‌های ویژه قرار می‌گیرند!؟ یا موقعیت ویژه یک شانس هست که می‌توان از آن خوب استفاده کرد و می‌توان آن را از دست داد!؟ در این اسکیس قصد داریم بیازمایم چنانچه این فرصت طراحی در اختیار شما بود چگونه از آن بهره می‌جستید؟

نوع پرزانته آزاد:

مسابقه اسکیس ایده‌ای جایگزین برای پل طبیعت به طور مشترک در سطح a و b برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان عزیز دقت کنند روی شیت ارسالی سطح a و یا b قید شود.

شرکت‌کنندگان گرامی از قرار دادن آثار خود در فضای مجازی قبل اعلام نتایج خودداری کنند.

کلیه آثاری که شامل نام شرکت کننده باشد حذف خواهد شد.

آثار با فرمت jpg و در ابعاد ۵۰ در ۷۰ به آدرس ذیل جهت ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه ارسال شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند، نهایتاً تا 16 تیرماه از طریق سایت http://pepro.co/ اقدام به ثبت‌نام و ارسال آثار کنند.