سرویس معماری هنرآنلاین: مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران، تاکنون هشت دوره در هشت سال متوالی هم‌زمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار شده است.

در این دوره نیز به رسم هر سال از استاد بزرگوار جناب آقای سید محمد بهشتی تقدیر به عمل خواهد آمد.

رسانه معماری و ساختمان که متولی برگزاری این مسابقه است، در بیانیه‌ای آورده است:  در تمدن و هنر ایرانیان در دنیا با سابقه چند هزار ساله، زبانزد و سرآمد تمام کشورهای غربی و شرقی بوده و متکی بر فرهنگ اصیل و ارزش‌های معنوی است.

سرزمین ما ایران، محل سکونت هنرمندان، روشنفکران و نوآوران، مخترعین و صنعت گران، معلمان و اندیشمندان، مبتکران و خردمندان، سیاستمداران و حقوق‌دانان، جوانمردان و پهلوانان است و این سرزمین به ریشه‌های مهر و دوستی، عشق و معرفت و صلح متکی است. همان‌طور که در گذشته و برای پیشینیان ما نیز این گونه بوده و در تاریخ درج گردیده است.

در این راستا و در عصر حاضر، رسانه معماری و ساختمان مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی را در شرایطی برگزار می‌کند که به هنرمندان، اندیشمندان و معماران برجسته، که نه تنها دستاوردهای حرفه‌ای خود را که در عرصه معماری کشور به صورت خدمات ارزنده‌ای ارائه داده‌اند، بلکه با حضور خود در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیر گزار بوده‌اند.

مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران، تاکنون هشت دوره در هشت سال متوالی طی مراسم با شکوهی هم‌زمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار گردیده است. امسال نیز به رسم هر سال از استاد بزرگوار جناب آقای سید محمد بهشتی تقدیر به عمل خواهد آمد.