سرویس معماری هنرآنلاین: در فراخوان این فستیوال آمده است: یکی‌ از چالش‌های مهم دوره معاصر و به ویژه دهه‌های آینده، فرآیند جهانی‌ شدن و بالطبع آن بحران هویتی است که به طور روزافزون نظام ارزشی و فرهنگی‌ جوامع را تهدید نموده و تلاش برای شناخت، حفظ و بازیابی هویت‌های ملی‌، منطقه‌ای و محلی را ضرورت می‌بخشد.

در این راستا توجه به عناصر هویت بخش معماری و شهرسازی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضرورت شناسایی و تبیین فرآیند شکل‌گیری و ارتقا هویت کلان‌شهرهای تاریخی همچون شیراز، ناشی‌ از این رویکرد است که شهرسازی و معماری می‌تواند بازتاب ارزشمندی از دستاورد‌های فرهنگی‌، هنری و فناورانه باشد و با توجه به این دیدگاه امکان احیای هویت‌های فردی و اجتماعی در ابعاد وسیعی فراهم گردد.

از آنجایی که بهره‌گیری از مشارکت مدنی اجتماعات محلی در بهبود کیفیت محیط شهری نقش بسزایی دارد، این مهم خود مستلزم افزایش میزان وابستگی شهروندان به محیط شهری و ارتقا حس تعلق آن‌ها به شهر شیراز است که خود از طریق ارتقاء هویت کالبدی و معنایی صورت خواهد پذیرفت.

می‌توان اذعان کرد که هویت شهری، محصولی فرهنگی‌- تاریخی‌ بوده، لذا شناسایی عوامل هویت بخش اصیل و دارای ارزش، نیازمند پژوهشی جامع و همه جانبه است. در این راستا فستیوال معمار ۹۸ با همکاری گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، بر آن شد تا با اعلام فراخوانی عمومی‌ نسبت به جمع آوری مجموعه مقالات پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با هویت گمشده در معماری و شهرسازی شیراز در قالب محورها و رویکرد‌های ارائه شده، به جمع آوری دیدگاه‌های متخصصین و صاحب نظران، در راستای نزدیکی‌ هر چه بیشتر به راهکارهای علمی‌ و کاربردی جهت هویتمندسازی معماری و شهرسازی معاصر کلانشهر تاریخی شیراز بپردازد. لذا از تمامی‌ علاقه‌مندان و پژوهشگران در این حوزه دعوت به عمل می‌آید تا با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غنای این مجموعه بیفزایند.

لازم به ذکر است مقالات برتر پس از مراحل داوری جهت چاپ به مجلات علمی‌ پژوهشی "پژوهش و برنامه‌ریزی شهری " و "برنامه‌ریزی منطقه‌ای " ارسال خواهند شد.

محور مقالات پژوهشی:

هویت شیراز

تعاریف، مفاهیم، مؤلفه‌ها و ابعاد تشکیل‌دهنده هویت شیراز

تعریف هویت شیرازی

"هویت شیراز " گذشته، حال، آینده

فرآیند تشخیص هویت شیراز

بحران هویت در شیراز

هویت و فرهنگ

فرهنگ، عناصر کالبدی محیط و هویت شهری شیراز

فرهنگ و هویت کالبدی شهر شیراز

فرهنگ، جامعه و معماری شیراز

هویت و فرهنگ عامه مردم شیراز

هویت فرهنگی شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی

هویت و میراث فرهنگی شیراز

هویت و تاریخ شیراز

معماری و هویت

هویت و معماری شیراز، تعاریف و مؤلفه‌ها

معماری و هویت بخشی به جامعه شیراز

معمار، مخاطب، زمینه و هویت شیراز

نمادهای معماری و هویت شهری شیراز

هویت فضا و مکان در شیراز

کالبد معماری و هویت شهری شیراز

مدرنیته و هویت شهری شیراز

بوم گرایی و معماری شیراز

نگرش‌های نوین طراحی معماری و هویت در شیراز

معماری هویتمند، معماری بی هویت در شیراز

شهرسازی و هویت

سیما و منظر شهری، هویت شهری شیراز

ارزش‌های بومی، عناصر طبیعی و هویت شهر شیراز

حفظ هویت پس از مرمت و بازسازی در شیراز

هویت و شهرهای جدید اطراف شیراز

بافت‌های فرسوده و تاریخی و هویت شهر شیراز

مرمت بافت‌های فرسوده و حفظ هویت شهر شیراز

هویت ایرانی – اسلامی

هویت ایرانی- اسلامی معماری و شهرسازی شیراز

نمادها و المان‌های شهری و هویت ایرانی- اسلامی در شیراز

گردشگری و هویت

گردشگری و هویت شهری در شیراز

گردشگری، میراث فرهنگی و هویت شهری شیراز

هویت و روانشناسی محیط

انسان، محیط و هویت شهری شیراز

الگوهای رفتاری و هویت محیطی شهر شیراز

هویت و حس تعلق مکانی در عرصه‌ها و فضاهای عمومی و همگانی در شیراز

محیط طبیعی و مؤلفه‌های بومی و هویت شهر شیراز

هویت و آموزش معماری و شهرسازی 

آموزش طراحی معماری و شهرسازی و هویت شهر شیراز

هویت شیراز _ آراء و نظرات

هویت شیراز از دیدگاه سیاحان و جهانگردان

هویت شیراز از دیدگاه اندیشمندان ایرانی

هویت شیراز از دیدگاه اندیشمندان غیر ایرانی

هویت شهری شیراز از دیدگاه شیرازی‌های قدیمی

هویت شهری شیراز از دیدگاه شهروندان

هویت و تصویر ذهنی شهر شیراز

حکمت، هویت و زیبایی شهری شیراز

هویت معماری و شهرسازی شیراز

هویت شهری شیراز در گذر زمان

هویت اسلامی معماری و شهرسازی شیراز

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره صدر اسلام

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره صفاریان

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره آل بویه

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره سلاجقه و اتابکان

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره آل اینجو و آل مظفر

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره تیموری

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره صفویه

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره زندیه

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره قاجار

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره پهلوی

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوره پس از اسلام

هویت معماری و شهرسازی شیراز در دوران معاصر

هویت در بافت‌ها و محلات تاریخی شیراز

هویت در بافت‌های فرسوده شیراز

▪️هویت در بافت‌های مدرن شیراز

سایر محورهای مرتبط با حوزه‌های هویت و معماری و شهر

هویت و باغ‌های تاریخی شیراز

هویت و خانه‌های تاریخی شیراز

هویت و میدان توپخانه شیراز

هیئت مدیره، شورای سیاست‌گذاری و کمیته داوری:

مهندس ابوالفضل بادآهنگ، ریاست کل فستیوال معمار شیراز و دبیر شورای سیاست‌گذاری، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر علیرضا دانش پور، ریاست کمیته علمی بخش پژوهشی فستیوال و عضو شورای سیاست‌گذاری، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مهندس سعید زحمت کشان، ریاست کمیته اجرایی و برگزاری فستیوال معمار شیراز و عضو شورای سیاست‌گذاری، کارشناسی معماری دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس

دکتر شهرزاد شهریاری، دبیر کمیته علمی بخش پژوهشی فستیوال معمار شیراز و عضو شورای سیاست‌گذاری، استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر فرشاد حلمی، عضو کمیته داوری، استادیار مدعو معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر علی‌ شکور، عضو کمیته داوری، استاد تمام جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر محمدرضا رضایی، عضو کمیته داوری، استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر علی‌ شمس‌الدینی، عضو کمیته داوری، استادیار جغرافیا و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر احمد ترکمان، عضو کمیته داوری، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر محمدحسن طالبیان، عضو کمیته داوری، استادیار مدعو دانشگاه تهران و معاون سازمان میراث فرهنگی کشور

دکتر حسین کلانتری، عضو کمیته داوری، استاد تمام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

دکتر کرامت الله زیاری، عضو کمیته داوری، استاد تمام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه تهران

دکتر محمد علی‌آبادی، عضو کمیته داوری، استادیار معماری دانشگاه شیراز

دکتر علی سلطانی، عضو کمیته داوری، استاد تمام شهرسازی دانشگاه شیراز

دکتر هادی پندار، عضو کمیته داوری، استادیار دانشگاه هنر تهران

مهدی پارسایی، عضو کمیته داوری، مدرس مدعو دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس

دکتر الهام دهقانی، عضو کمیته داوری، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر طاهره (سها) نصر، عضو کمیته داوری، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر حمیدرضا دانش پور، عضو کمیته داوری، استادیار مدعو شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر جعفر میرکتولی، عضو کمیته داوری، دانشیار دانشگاه گلستان و سردبیر مجله علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا

علاقه‌مندان می‌توانند نهایتاً تا 2 تیرماه مقالات خود را به ایمیل Memar.shiraz@gmail.com ارسال کنند.

نتایج داوری این فسیتوال 31 تیرماه و اعلام مقالات برگزیده 10 مردادماه خواهد بود.