به گزارش هنرآنلاین به نقل از کانال گالری نظرگاه، در جلسۀ امروز شورای عالی شهرسازی، فریز محدودۀ طرح توسعۀ دانشگاه تهران برداشته شد.

به نقل از منابعی آگاه این تصمیم‌گیری با جمع‌بندی وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی از جلسۀ کمیسیون، اتخاذ شده است.

در این تصمیم‌گیری توافق آرا صورت گرفته و موافقان اولیۀ طرح که در جلسه حاضر بوده‌اند، سکوت کرده‌اند. دانشگاه تهران موظف شده است برای نحوۀ بهره‌برداری از املاک خریداری‌شده، برنامۀ خود را جهت تصویب، ارائه دهد.

به‌این ترتیب ملاک اختصاص کاربری و تراکم به املاک مذکور، صرفاً خواست یک‌طرفه و تک‌کاربری دانشگاه نیست؛ بلکه مسئولان شهری می‌توانند با رعایت منافع شهر و خواست شهروندان به برنامه‌ریزی مرکز شهر تهران به مثابه پهنۀ اصلی و سرزندۀ شهری بپردازند.