سرویس معماری هنرآنلاین: در راستای بررسی روند جهانی شدن و ارتباط آن با موضوع معماری و شهرسازی، نشستی با عنوان انتقاد از نا به سامانی ذهنی معماری و شهرسازی امروز ایران برگزار می‌شود.

در این نشست، داریوش بوربور، معمار و شهرساز پیشکسوت به بررسی روند جهانی شدن با عنوان جهانی شدن منافاتی با حفظ ارزش‌های سنتی، اخلاقی و فرهنگی ندارد، می‌پردازد.

داریوش بوربور درباره موضوع این نشست به خبرنگار هنرآنلاین گفت: من معتقدم که اگر جهانى نشویم از دنیاى امروزى عقب خواهیم ماند، کما آن که مانده‌ایم. این مطلب در کلیه زمینه‌ها از جمله معمارى و شهر  سازى صدق می‌کند. در این سخنرانى درباره این بحث خواهیم کرد  که جهانى شدن منافاتى با حفظ ارزش‌ها ندارد، روشى که ژاپنی‌ها به خوبى انجام داده‌اند.

علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح به سالن اجتماعات دانشکده معماری و شهرساز واقع در دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنند.