سرویس معماری هنرآنلاین: سلسله نشست‌های "دوباره نصف جهان" با سخنرانی دکتر عباس آخوندی و در موضوعات مختلف برگزار می‌شود.

در بخش نخست این سلسله نشست‌ها، موضوع "قابلیت زندگی و حرکت درست زمان و مکان" از ساعت 9 الی 11 صبح در عمارت توحید خانه واقع در سالن اجتماعات دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود.

بخش دوم نیز به موضوع "بازآفرینی شهری و مدیریت شهری" اختصاص خواهد داشت که از ساعت 14:30 الی 16 در سالن اجتماعت کتابخانه  مرکزی اصفهان برگزار می‌شود.

موضوع "بازآفرینی شهری و شبکه‌های اجتماعی"  از ساعت 16:30 الی 18 عصر در خانه تاریخی صفوی واقع در خاقانی، نبش کوچه 31 مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، سلسله نشست‌های دوباره نصف جهان سه شنبه 14 اسفندماه و در راستای بررسی ابعاد مختلف معماری در اصفهان برگزار می‌شود.