سرویس معماری هنرآنلاین: خوانش نخست از سلسله برنامه‌های پیرنگ خوانی، به موضوع پیچیدگی و تضاد در معماری اثر رابرت ونتوری اختصاص یافت.

در تعریف این برنامه آمده است: یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه نظریه پردازی معماری و شهرسازی پس از کتاب به سوی معماری جدید از لوکوربوزیه، کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری اثر رابرت ونتوری است. کتابی تاریخی_ انتقادی معماری که بر خلاف لوکوربوزیه سعی دارد مخاطب و معماران را از ساده انگاری دور کند و پیچیدگی‌های آن را آشکار سازد. ونتوری بر آن است که در این کتاب به تجزیه و تحلیل واقعیت در معماری پرداخته است.

به راستی این واقعیت در معماری از منظر ونتوری چیست؟ چگونه آینده‌ای برای معماری متصور و وامداری چه ارزش‌هایی از تاریخ معماری بوده است؟

در جلسه پنجم پیرنگ خوانی سوالات فوق پرداخته خواهد شد.

حضور برای عموم در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت رزرو، نام و نام خانوادگی خود را به شماره ۰۹۱۳۸۰۳۹۲۹۵ارسال کنند.

این نشست، دوشنبه 6 اسفندماه از ساعت 17 در خانه صفوی اصفهان واقع در خیابان خاقانی، نبش کوچه 31 برگزار می‌شود.