سرویس معماری هنرآنلاین: در ادامه سلسله نشست‌های پژوهشکده فرهنگ، نشست "مزاج و معماری" درباره نسبت معماری و طبیعیات کهن برگزار می‌شود.

در این نشست که به عنوان دومین جلسه از این نوع رویدادها به شمار می‌رود، تئوری‌های شخصیت شناسی، بوم فرهنگی و خلق فضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علاقمندان به حضور در این نشست می‌توانند یکشنبه 28 بهمن ماه از ساعت 14 الی 15:30 به تهران، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی مراجعه کنند.