سرویس معماری هنرآنلاین: در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خانه صفوی اصفهان، خوانش نخست پیرنگ خوانی به بررسی کتاب به سوی معماری جدید از لوکوربوزیه اختصاص یافت.

در تعریف این نشست آمده است: در دو جلسه پیشین با محوریت ده کتاب از ویتروویوس، علاوه بر خود کتاب به دو مقوله تنانگی و آموزش معماری پرداخته شد و این بررسی تا دوره رنسانس به انجام رسید.

در جلسه سوم با محوریت قرار دادن کتاب "به سوی معماری جدید" اثر  لوکوبوزیه سعی بر آن داریم تا تغییر دیدگاه معماران را نسبت به انسان و معماری و نمود آن را در کارهای آنان مورد توجه قرار دهیم. به عبارتی دیگر این سوال مطرح می‌شود که کدامین عوامل موجب این تغییر شده‌اند؟ معماران دوره مدرن چه دیدگاهی نسبت به تغییرات تکنولوژی داشته‌اند؟

کتاب "به سوی معماری جدید" اثر لوکوربوزیه با ترجمه محمدرضا جودت توسط انتشارات آرمان شهر منتشر شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند جهت رزرو رایگان و هماهنگی با شماره تلفن 09138039295 تماس حاصل کنند.

بر اساس این گزارش، پیرنگ خوانی و بررسی کتاب به سوی معماری جدید، دوشنبه پانزدهم بهمن ماه از ساعت 17 در خانه صفوی اصفهان واقع در خیابان خاقانی، نبش کوچه 31 برگزار می‌شود.